Tabela i wyniki kolejek

 
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE W KLUBIE Drukuj

Zarząd MKS PIAST Agrochem Człuchów

zawiadamia, że w dniu 28.04.2017 r. w Osrodku Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul. Szkolna 1 (nowy budynek socjalny),odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze  klubu.
Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 1600, w drugim terminie o godz. 1630.
Przewidziany porządek obrad:

Przewidziany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad zebrania

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Powołanie protokolanta zabrania

4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania

5. Wybór komisji skrutacyjnej

6. Wybór komisji mandatowej

7. Wybór komisji uchwał i wniosków

8. Ukonstytuowanie się komisji

9. Przedstawienie składu komisji zebrania

10. Wystąpienie Prezesa i Skarbnika Klubu(sprawozdanie finansowe)

11. Sprawozdanie komisji mandatowej

12. Sprawozdanie komisji rewizyjnej

13. Dyskusja – formułowanie wniosków i uchwał zabrania

14. Głosowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu

15. Zgłaszanie kandydatów na członków nowego Zarządu Klubu

16. Ogłoszenie składu członków nowego Zarządu Klubu

17. Zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej Klubu

18. Ogłoszenie składu komisji rewizyjnej

19. Wybór Prezesa Klubu (spośród członków Zarządu Klubu)

20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – dyskusja

21. Wystąpienie Prezesa Klubu.

22. Zamknięcie  zebrania.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

za Zarząd

Józef Gleb

Składka członkowska rocznie wynosi  60 zł.

Serdecznie zapraszamy.

 
Copyright © 2018 Piast Agrochem Człuchów - Bądźmy Biało-Niebiescy!!!. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.